15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Martin
Farnosť:Vrútky

Petráš Jozef, Mons. Mgr., hon. dekan - farár

Pochádza: Jacovce
Diakonát: 05.10.1991, Považská Bystrica
Presbyterát: 12.07.1992, Nitra

  • 1992 – 1993 kaplán Čadca
  • 1993 – 1999 špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
  • 1998 – 2000 škola formácie Varšava
  • 1999 – 2001 administrátor Čierne
  • 2001 – 2005 direktor pre pastoráciu povolaní
  • 2001 – 2008 farár Turzovka
  • 2001 honorárny dekan
  • 2007 monsignor
  • 2008 farár Vrútky

 Návrat späť