11. 11. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Ilava
Farnosť:Ladce

Petráš Jozef - farár

Mons. Mgr. Jozef Petráš

Pochádza: Jacovce
Diakonát: 05.10.1991, Považská Bystrica
Presbyterát: 12.07.1992, Nitra

  • 1992 – 1993 kaplán Čadca
  • 1993 – 1999 špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
  • 1998 – 2000 škola formácie Varšava
  • 1999 – 2001 administrátor Čierne
  • 2001 – 2005 direktor pre pastoráciu povolaní
  • 2001 – 2008 farár Turzovka
  • 2001 honorárny dekan
  • 2007 monsignor
  • 2008 – 2019 farár Vrútky
  • 2019 farár Ladce

 Návrat späť