19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Ilava
Farnosť:Ladce

Petráš Jozef - farár

Mons. Mgr. Jozef Petráš

Pochádza: Jacovce
Diakonát: 05.10.1991, Považská Bystrica
Presbyterát: 12.07.1992, Nitra

 • 1992 – 1993 farský vikár Čadca
 • 1993 – 1999 špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
 • 1998 – 2000 škola formácie Varšava
 • 1999 – 2001 administrátor Čierne
 • 2001 – 2005 direktor pre pastoráciu povolaní
 • 2001 – 2008 farár Turzovka
 • 2001 honorárny dekan
 • 2007 Mons. – kaplán Jeho Svätosti
 • 2008 – 2019 člen Presbyterskej rady
 • 2008 – 2023 člen Kolégia konzultorov
 • 2008 – 2019 farár Vrútky
 • 2009 – 2017 člen Diecéznej liturgickej komisie
 • 2009 člen Komisie pre posvätné rady a ministéria
 • 2014 člen Diecéznej pastoračnej rady
 • 2016 člen Rady podporného fondu
 • 2019 farár Ladce

 Návrat späť