19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Pavlík Tomáš - prefekt

ThLic. Tomáš Pavlík
Pochádza: Bytča
Diakonát: 13.06.2015, Žilina
Presbyterát: 11.06.2016, Žilina
  • 2016 - 2019 farský vikár Čadca-Kýčerka
  • 2019 - 2020 farský vikár Žilina-Mesto
  • 2020 prefekt kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
  • 2020 člen Presbyterskej rady
  • 2022 ThLic. na UK v Bratislave, odbor: Katolícka teológia


Návrat späť