19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Ondrejička Ján - na odpočinku

Mons. Mgr. Ján Ondrejička

Pochádza: Nemšová
Diakonát: 02.06.1976, Bratislava
Presbyterát: 06.06.1976, Bratislava • 1976 – 1979 farský vikár Čadca
 • 1979 farský vikár Bošáca
 • 1979 – 1982 farský vikár Papradno
 • 1982 – 1984 farský vikár Košeca
 • 1984 – 1995 administrátor Červený Kameň
 • 1995 – 1997 špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
 • 1997 – 1998 administrátor Žabokreky nad Nitrou
 • 1998 – 2012 administrátor Dohňany
 • 2000 honorárny dekan
 • 2007 monsignor
 • 2008 obhajca manželského zväzku a promótor spravodlivosti Cirkevného súdu v Žiline
 • 2012 – 2013 farár Dohňany
 • 2013 na odpočinku Nemšová 

 Návrat späť