19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Kúria
Farnosť:

Možiešik Jozef - riaditeľ Diecézneho katechetického úradu

ThLic. Mgr. Jozef Možiešik, PhD.

Pochádza: Štiavnik
Diakonát: 11.06.2004, Nitra
Presbyterát: 11.06.2005, Nitra

  • 2005 – 2009 farský vikár Rajec
  • 2009 – 2011 farský vikár Raková
  • 2011 – 2015 farský vikár Žilina-Mesto
  • 2015 – 2019 administrátor Skalité
  • 2018 ThLic. na UK v Bratislave, odbor: Katechetika
  • 2019 – 2021 farár Skalité
  • 2020 PhD. na UK v Bratislave, odbor: Katechetika
  • 2021 riaditeľ Diecézneho katechetického úradu
  • 2021 člen Diecéznej pastoračnej rady

 Návrat späť