19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Zástranie

Mezovský Zdenko - farár

Mgr. Ing. Zdenko Mezovský

Pochádza: Svit
Diakonát: 14.06.2002, Krásno nad Kysucou
Presbyterát: 21.06.2003, Žilina

  • 2003 – 2006 farský vikár Čadca-Kýčerka
  • 2006 – 2007 farský vikár Dolný Hričov
  • 2007 – 2010 farský vikár Žilina-Mesto
  • 2010 – 2020 farský vikár a duchovný správca UPeCe Žilina
  • 2016 – 2022 školský dekan Dekanátu Žilina
  • 2020 farár Zástranie


Návrat späť