15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Kúria
Farnosť:

Majtán Ľubomír, ThLic. - tajomník biskupa

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 13.06.2008, Žilina
Presbyterát: 13.06.2009, Žilina

  • 2009 – 2011 kaplán Martin
  • 2011 – 2017 štúdium v Ríme
  • 2013 – 2017 duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme
  • 2017 tajomník a ceremoniár biskupa

 Návrat späť