19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Bytča
Farnosť:Veľké Rovné

Majda Marián - farár

ICLic. Mgr. Marián Majda

Pochádza: Vrútky
Diakonát: 16.6.1991, Partizánske
Presbyterát: 29.06.1992, Banská Bystrica

  • 1992 – 1993 farský vikár Dolný Kubín
  • 1993 – 1995 farský vikár Banská Bystrica
  • 1995 – 2000 farár Kanianka
  • 2000 – 2001 vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici–Badíne
  • 1998 ICLic. KUL Lublin
  • 2001 – 2006 farár Valaská
  • 2006 – 2016 farár Turany
  • 2008 sudca Cirkevného súdu v Žiline
  • 2016 farár Veľké Rovné

 



Návrat späť