29. 11. 2017
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Považská Bystrica - Rozkvet

Kuder Andrzej MS, Ing. - na odpočinku

Diakonát: 07.05.1983
Presbyterát: 20.05.1984

Na odpočinku vo Farnosti Považská Bystrica-Rozkvet

Vo farnosti od roku: 2002Návrat späť