11. 11. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Trnové

Krajčík Róbert - farár

ICLic. Mgr. Róbert Krajčík

Pochádza: Bojná
Diakonát: 09.12.1986, Bratislava
Presbyterát: 13.06.1987, Banská Bystrica

 • 1987 – 1988 aktuár BÚ v Banskej Bystrici
 • 1988 – 1989 kaplán Prievidza
 • 1989 – 1990 administrátor Sebedražie
 • 1990 – 1992 farár Sučany
 • 1992 – 1996 farár Brezno
 • 1992 – 1996 dekan dekanátu Brezno
 • 1996 – 1997 tajomník a ceremoniár BÚ v BB 1997 – 2001 farár Prievidza–Veľká Lehôtka
 • 2001 – 2012 farár Martin
 • 2001 – 2012 dekan Dekanátu Martin
 • 2008 sudca Cirkevného súdu v Žiline
 • 2012 farár Trnové

 Návrat späť