19. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Púchov
Farnosť:Beluša

Kamenský Ján - na odpočinku

Pochádza: Detvianska Huta
Presbyterát: 10.06.1973, Bratislava

  • 1973 – 1976 kaplán Bojnice
  • 1976 – 1978 admin. Kamenec pod Vtáčnikom
  • 1978 – 1990 hospodár, ceremoniár BÚ Banská Bystrica, notár, advokát cirkevného súdu BB
  • 1990 – 1991 farár Banská Bystrica, dekan
  • 1991 – 1998 farár Čierny Balog
  • 1998 na odpočinku Belušské Slatiny
  • 2018 honorárny kanonik Banskobystrickej diecézy

 Návrat späť