15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Jurga Jozef - na odpočinku

Pochádza: Olešná
Presbyterát: 25.06.1961

  • 1961 – 1962 kaplán Pruské
  • 1962 – 1964 základná vojenská služba
  • 1964 kaplán Rajec
  • 1964 – 1970 kaplán Ilava
  • 1970 – 1984 administrátor Horná Mariková
  • 1984 – 1994 administrátor Veľký Klíž
  • 1994 – 1998 administrátor Moravské Lieskové
  • 1998 – 2002 výpomocný duchovný Raková
  • 2002 na odpočinku Partizánske

 Návrat späť