19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Varín
Farnosť:Lutiše

Jurčík Peter - farár

Mgr. Peter Jurčík

Pochádza: Turany
Diakonát: 13.06.1998, Martin
Presbyterát: 19.06.1999, Martin

 • 1999 – 2000 farský vikár Holešov (ČR)
 • 2000 – 2003 farský vikár  Valašské Klobouky (ČR)
 • 2003 – 2004 administrátor Všemina (ČR)
 • 2003 – 2004 kaplán pre mládež dekanátu Vizovice
 • 2003 – 2004 administrátor Liptál excurrendo zo Všeminy (ČR)
 • 2004 – 2008 administrátor Banská Bystrica-Stará Sásová
 • 2008 – 2009 admin. Hontianske Nemce
 • 2009 – 2010 administrátor Mošovce
 • 2010 – 2016 farár Ilava
 • 2010 – 2016 dekan Dekanátu Ilava
 • 2010 – 2016 člen Presbyterskej rady
 • 2012 – 2016 školský dekan Dekanátu Ilava
 • 2016 – 2020 farár Žilina-Mesto
 • 2016 – 2020 rektor Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline
 • 2018 – 2020 dekan Dekanátu Žilina
 • 2018 – 2020 člen Presbyterskej rady
 • 2018 – 2023 člen Kolégia konzultorov
 • 2020 farár Lutiše

 Návrat späť