19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Martin
Farnosť:Duchovná správa Univerzitnej nemocnice v Martine

Jendrejovský Juraj - duchovný správca nemocnice

PhLic. Juraj Jendrejovský

Pochádza: Bojnice
Diakonát: 17.06.1995, Martin
Presbyterát: 27.07.1996, Banská Bystrica

  • 1996 – 1999 farský vikár Martin
  • 1999 – 2003 duchovný správca Nemocnice F. D. Roosewelta Banská Bystrica
  • 2002 – 2003 farský vikár Kremnica
  • 2003 duchovný Univerzitnej nemocnice Martin
  • 2010 – 2013 univerzitný kaplán pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
  • 2023 honorárny dekan
  • 2023 zástupca Žilinskej diecézy v Rade KBS pre pastoráciu v zdravotníctve

 Návrat späť