16. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Janech Michal, Mons. Mgr. Ing., hon. dekan - výpomocný duchovný

Pochádza: Veľké Kostoľany
Diakonát: 04.10.1991, Považská Bystrica
Presbyterát: 01.11.1991, Bratislava

  • 1991 – 1992 kaplán Žilina-Mesto
  • 1992 – 1999 administrátor Kostolná Ves
  • 1999 – 2012 administrátor Divina
  • 2007 honorárny dekan
  • 2012 – 2017 farár Visolaje
  • 2017 na odpočinku
  • 2017 monsignor
  • 2017 – 2018 administrátor Svinná
  • 2018 výpomocný duchovný Bánovce nad Bebravou

 Návrat späť