19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Kúria
Farnosť:

Hriadel Marek - na odpočinku

Mons. ThLic. Marek Hriadel

Pochádza: Veľký Klíž
Diakonát: 20.12.1983, Bratislava
Presbyterát: 17.06.1984, Nitra

 • 1984 – 1986 farský vikár Košeca
 • 1986 – 1987 farský vikár Bytča
 • 1987 – 1990 admin. Lehota pod Vtáčnikom
 • 1990 – 1995 admin. Vysoká nad Kysucou
 • 1995 – 1997 administrátor Čadca
 • 1997 – 2001 špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda Nitra
 • 1997 – 1999 asistent TI Nitra
 • 1999 – 2001 odborný asistent TI Nitra
 • 1999 ThLic. KUL Lublin
 • 2001 – 2006 farár Nitra-Dolné mesto
 • 2001 honorárny dekan
 • 2006 – 2013 farár Trenčianska Teplá
 • 2007 monsignor
 • 2013 – 2016 farár Horná Poruba
 • 2016 - 2022 generálny vikár Žilinskej diecézy a moderátor kúrie
 • 2022 na odpočinku Žilina

 Návrat späť