19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Kysucké Nové Mesto
Farnosť:Kysucké Nové Mesto - Farnosť sv. Jakuba

Holbička Peter - farár, dekan

ThLic. PaedDr. Peter Holbička

Pochádza: Čadca
Diakonát: 13.06.1997, Višňové
Presbyterát: 27.06.1998, Korňa

 • 1998 – 2000 farský vikár Bošany
 • 2000 – 2001 farský vikár Pruské
 • 2001 – 2004 admin. Nitra – Chrenová
 • 2003 ThLic. KUL Lublin
 • 2004 – 2008 uvoľnený z pastorácie pre rádio Lumen
 • 2008 uvoľnený z rádia Lumen pre Žilinskú diecézu
 • 2008 – 2013 hovorca Žilinskej diecézy
 • 2008 – 2009 kaplán pri kostole sv. Barbory v Žiline
 • 2009 – 2013 farár Žilina-Mesto
 • 2010 – 2013 správca Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline
 • 2013 farár sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto
 • 2013 dekan Dekanátu Kysucké Nové Mesto
 • 2014 poverený pastoračnou starostlivosťou o hnutia a sociálne diela Žilinskej diecézy
 • 2014 člen Diecéznej pastoračnej rady
 • 2016 PaedDr. KU Ružomberok odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • 2022 člen Presbyterskej rady

 Návrat späť