19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Iné úrady
Farnosť:

Hlávka Ján - rektor seminára

Pochádza: Varín
Diakonát: 19.10.1998, Varšava
Presbyterát: 29.05.1999, Varšava

  • 1999 – 2002 farský vikár sv. Františka Varšava
  • 2002 – 2003 farský vikár sv. Terezie z Lisieux Varšava
  • 2003 – 2013 misia v Jeruzalemskom patriarcháte
  • 2013 kňaz diecézy Varšava prepožičaný do Žilinskej diecézy
  • 2013 rektor Diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater
  • 2013 – 2020 člen Presbyterskej rady
  • 2013 člen Komisie pre posvätné rády a ministéria
  • 2019 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
  • 2019 člen Kolégia konzultorov
  • 2023 honorárny dekan

 Návrat späť