19. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Mesto (katedrála)

Gera Pavol, Mgr. - školský kaplán

Pochádza: Žilina
Diakonát: 11.05.2005, Banská Bystrica
Presbyterát: 17.06.2006, Banská Bystrica

  • 2006 – 2008 kaplán Zvolen-mesto
  • 2006 – 2008 duchovný správca ZŠ Dominika Savia vo Zvolene
  • 2008 – 2009 kaplán Banská Bystrica-mesto
  • 2009 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
  • 2009 – 2015 kaplán Rajec
  • 2015 duchovný správca pre Spojenú školu Kráľovnej pokoja a CZŠ Romualda Zaymusa

 Návrat späť