19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Martin
Farnosť:Martin

Gera Pavol, farár, dekan

Mgr. Pavol Gera

Pochádza: Žilina
Diakonát: 11.05.2005, Banská Bystrica
Presbyterát: 17.06.2006, Banská Bystrica

 • 2006 – 2008 farský vikár Zvolen-mesto
 • 2006 – 2008 duchovný správca pre ZŠ Dominika Savia vo Zvolene
 • 2008 – 2009 farský vikár Banská Bystrica-mesto
 • 2009 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
 • 2009 – 2015 farský vikár Rajec
 • 2015 – 2019 duchovný správca pre Spojenú školu Kráľovnej pokoja a CZŠ Romualda Zaymusa
 • 2019 - 2021 prepožíčaný do Vancouverskej arcidiecézy
 • 2021 - 2021 výpomocný duchovný Dolný Hričov
 • 2021 farár Martin
 • 2021 dekan martinského dekanátu
 • 2021 člen Presbyterskej rady

 Návrat späť