06. 06. 2022
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Martin
Farnosť:Martin

Gera Pavol, farár, dekan

Mgr. Pavol Gera

Pochádza: Žilina
Diakonát: 11.05.2005, Banská Bystrica
Presbyterát: 17.06.2006, Banská Bystrica

  • 2006 – 2008 kaplán Zvolen-mesto
  • 2006 – 2008 duchovný správca ZŠ Dominika Savia vo Zvolene
  • 2008 – 2009 kaplán Banská Bystrica-mesto
  • 2009 inkardinovaný do Žilinskej diecézy
  • 2009 – 2015 kaplán Rajec
  • 2015 – 2019 duchovný správca pre Spojenú školu Kráľovnej pokoja a CZŠ Romualda Zaymusa
  • 2019 - 2021 prepožíčaný do Vancouverskej arcidiecézy
  • 2021 - 2021 výpomocný duchovný Dolný Hričov
  • 2021 farár Martin
  • 2021 dekan martinského dekanátu

 Návrat späť