19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Považská Bystrica - Sv. rodiny

Duník Stanislav - výpomocný duchovný

PaedDr. ICLic. Mgr. Bc. Stanislav Duník

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 13.06.2003, Nitra
Presbyterát: 12.06.2004, Nitra

 • 2004 – 2005 farský vikár Nitra – Chrenová
 • 2005 – 2008 farský vikár Kysucké Nové Mesto
 • 2008 – 2011 štúdium kánonického práva v Ríme
 • 2011 JCLic. Lateránska univerzita v Ríme
 • 2011 – 2012 farský vikár Dolný Hričov
 • 2011 – 2014 štúdium civilného práva
 • 2011 obhajca zväzku na Cirkevnom súde
 • 2014 Bc. Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva, odbor: právo
 • 2012 – 2015 farský vikár Skalité
 • 2015 – 2020 administrátor Kotešová
 • 2020 – 2021 farár Domaniža
 • 2021 výpomocný duchovný Považská Bystrica - Svätej Rodiny

 


 


 Návrat späť