17. 04. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Bytča
Farnosť:Kotešová

Duník Stanislav, PaedDr. ICLic. Mgr. Bc. - administrátor

Pochádza: Považská Bystrica
Diakonát: 13.06.2003, Nitra
Presbyterát: 12.06.2004, Nitra

  • 2004 – 2005 kaplán Nitra – Chrenová
  • 2005 – 2008 kaplán Kysucké Nové Mesto
  • 2008 – 2011 štúdium kánonického práva v Ríme
  • 2011 JCLic. Lateránska univerzita v Ríme
  • 2011 – 2012 kaplán Dolný Hričov
  • 2011 – 2014 štúdium civilného práva
  • 2011 obhajca zväzku na Cirkevnom súde
  • 2014 Bc. Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva, odbor: právo
  • 2012 – 2015 kaplán Skalité
  • 2015 administrátor Kotešová Návrat späť