15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Vlčince

Danišek Martin, ThLic. PaedDr. Mgr. - výpomocný duchovný

Pochádza: Trnové
Diakonát: 17.06.2011, Žilina
Presbyterát: 23.06.2012, Žilina

  • 2012 - 2014 kaplán Žilina-Vlčince
  • 2014 štúdium v Ríme
  • 2016 ThLic.

 Návrat späť