15. 11. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Ilava
Farnosť:Dubnica nad Váhom

Červeň Anton, ThDr. PaedDr., SDB - výpomocný duchovný

Diakonát: 04.04.1990
Presbyterát: 04.04.1990

  • 2016 - 2018 výpomocný duchovný Žilina-Saleziáni
  • 2018 výpomocný duchovný Dubnica nad Váhom


Návrat späť