19. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Kysucké Nové Mesto
Farnosť:Rudinská

Bagin Jozef - farár

ICDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD.
Pochádza: Ilava

Diakonát: 07.04.1990, Nitra
Presbyterát: 17.06.1990, Nitra • 1990 farský vikár Bánovce nad Bebravou
 • 1990 – 1992 farský vikár, civilná služba Bánovce nad Bebravou
 • 1992 – 1993 farský vikár Bánovce nad Bebravou
 • 1993 farský vikár Bošany
 • 1993 – 1997 administrátor Motešice
 • 1997 – 1999 administrátor Bošany
 • 1998 ICLic. KUL Lublin
 • 1999 – 2008 sudca Cirkevného súdu v Nitre
 • 1999 – 2003 farár Púchov
 • 1999 – 2003 dekan Dekanátu Púchov
 • 2003 – 2013 administrátor Višňové
 • 2004 PaedDr. KU Ružomberok
 • 2005 ICDr. PhD. KUL Lublin
 • 2008 – 2008 notár Biskupského úradu v Žiline
 • 2008 – 2023 súdny vikár Žilinskej diecézy
 • 2008 – 2023 člen Presbyterskej rady
 • 2008 – 2013 člen Kolégia konzultorov
 • 2013 – 2018 farár Višňové
 • 2018 farár Rudinská
 • 2019 – 2023 člen Diecéznej pastoračnej rady
 • 2023 honorárny dekan

 Návrat späť