01. 07. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi, ktorí pôsobili v diecéze

Holubčík Ján SDB, Mgr. Ing.

Diakonát: 09.06.2007
Presbyterát: 16.06.2008
Výpomocný duchovný Žilina-Saleziáni
Vo farnosti od roku: 2007 do 2014Návrat späť