06. 07. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi, ktorí pôsobili v diecéze

Burdej Gabriel, ThLic.

Pochádza: Bolešov
Diakonát: 30.11.2003, Želiv (ČR)
Presbyterát: 26.6.2004, Hradec Králové (ČR)

  • 2004 – 2005 kaplán Želiv a Humpolec
  • 2005 – 2006 kaplán Poděbrady
  • 2006 – 2010 administrátor Krucemburg
  • 2009 – 2010 administrátor Sopoty exc. z Krucemburgu
  • 2010 – 2012 administrátor Hlinsko
  • 2011 ThLic. Wroclav
  • 2012 – 2013 duch. správca pre FNsP Žilina
  • 2013 – 2014 kaplán Turzovka
  • 2014            administrátor Týnec nad Labem, administrátor excurrento Chotusice, Konárovice, Záboří nad Labem
  • 2018 inkardinovaný do Královéhradeckej diecézy

 Návrat späť