04. 02. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Filiálky

Dekanát: Púchov
Farnosť:Lúky

Vydrná

Obyvateľov: 350
R.k.: 71


Návrat späť