27. 05. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Filiálky

Dekanát: Považská Bystrica
Farnosť:Domaniža

Čelková Lehota

Obyvateľov: 141
Rímskokatolíkov: 136

Sv. omše
  • Štvrtok: 17:30
  • Nedeľa: 10:45
  • Prikázaný sviatok: 10:45

Obec Čelkova Lehota bola založená na základe zákupného práva v 1. polovici 14. storočia, keď žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Prvá písomná zmienka je z roku 1471. Obec Čelkova Lehota patrila zemanom, za vlády Podmanickovcov dočasne panstvu Považská Bystrica. V roku 1598 mala obec 4 zemianske domy, v roku 1828 20 domov a 192 obyvateľov. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a obchodovali s drevom. Obec leží v Strážovských vrchoch v južnej časti Domanižskej kotliny. Severná časť chotára je odlesnená pahorkatina, južne vystupuje na chrbty pohoria. Odlesnené je len okolie obce. Nadmorská výška v strede obce je 444 m. Medzi dodržiavané ľudové zvyky a tradície obce patria fašiangy, stavanie mája a svätý Mikuláš. Každoročne sa oslavuje deń matiek, deň detí, deň otcov, hody, organizuje sa stretnutie s prestárlymi občanmi. V rokoch 2000 - 2004 bol postavený veriacimi z našej farnosti Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla. Kostol slávnostne posvätil 4. 7. 2004 Mons. Marián Chovanec. V rokoch 2005 - 2006 bola zrealizovaná oprava štátnej cesty na úseku Čelkova Lehota - Briestenné. Obec Čelkova Lehota požiadala Heraldický register Slovenskej republiky vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky o vystavenie erbovej listiny. Súčasný počet obyvateľov je 141, v obci žije 71 mužov a 70 žien, priemerný vek obyvateľov je 36 rokov. V obci žije 82 ľudí s priezviskom Čelko - Čelková. V obci sú tri miestne spolky: Slovenský červený kríž, Únia žien Slovenska Dobrovoľný hasičský zbor.

 


 

Návrat späť