11. 08. 2017
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát:

Adresa:

# Rozdelenie ulíc do farností v Žiline

Zoznam ulíc v Žiline a k nim priradené farnosti

(nižšie: Zoznamy farností s im prislúchajúcimi ulicami)


 • 1. mája, Farnosť Žilina – Mesto
 • 9. mája, Farnosť Žilina – Závodie
 • Agátová, Farnosť Žilina – Mesto
 • Alexandra Rudnaya, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Alexyho, Farnosť Žilina – Mesto
 • Ambra Pietra, Farnosť Žilina – Mesto
 • Ametystová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Andreja Kmeťa, Farnosť Žilina – Mesto
 • Andreja Lemeša, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Andreja Žarnova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Antona Bernoláka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Antona Bielka, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Antona Petrovského, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Astrová, Farnosť Žilina – Vlčince
 • B. Martinského, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • B. S. Timravy, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Bagarova, Farnosť Žilina - Trnové
 • Bajzova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Banícka, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Baničova, Farnosť Žilina – Hájik
 • Bánovská cesta, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Bartolomejská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Benku, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Benku, Farnosť Žilina – Závodie
 • Berlínska, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Berylová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Bezručova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Biela, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Bláhova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Bočná, Farnosť Žilina – Závodie
 • Borová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Bottova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Bôrická cesta, Farnosť Žilina – Solinky
 • Bratislavská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Brezová, Farnosť Žilina - Trnové
 • Budatínska, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Bukovinská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Bulharská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Burianova medzierka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Bystrická, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Bytčianska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Bytčická, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Bytčická, Farnosť Žilina – Solinky
 • Centrálna, Farnosť Žilina – Solinky
 • Cesta k Paľovej búde, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Cesta k vodojemu, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Cesta na Štadión, Farnosť Žilina – Závodie
 • Cestárska, Farnosť Žilina – Závodie
 • Cintorínska, Farnosť Žilina - Trnové
 • Czambelova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Čajakova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Černovská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Červená, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Čulenova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Dadanova, Farnosť Žilina – Hájik
 • Daniela Dlabača, Farnosť Žilina – Mesto
 • Daniela Krmana, Farnosť Žilina – Mesto
 • Daxnerova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Dedinská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Dlhá, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Do Brezičia, Farnosť Žilina - Trnové
 • Do Brezníka, Farnosť Žilina - Trnové
 • Do Mažiarca, Farnosť Žilina - Trnové
 • Do Medzilužia, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Do parku, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Do Rovní, Farnosť Žilina - Trnové
 • Do Stávku, Farnosť Žilina - Trnové
 • Do Stošky, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Dobšinského, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Dolná Trnovská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Dolná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Dolné Rudiny, Farnosť Žilina – Závodie
 • Dolný val, Farnosť Žilina – Mesto
 • Drieňová, Farnosť Žilina – Závodie
 • Druhá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Družstevná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Dubová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Dúbravy, Farnosť Žilina - Trnové
 • Dunajská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Ďurka Langsfelda, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Eduarda Nécseya, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Energetikov, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Estakáda, Farnosť Žilina – Mesto
 • Farská ulička, Farnosť Žilina – Mesto
 • Farské schody, Farnosť Žilina – Mesto
 • Fatranská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Fedora Ruppeldta, Farnosť Žilina – Mesto
 • Ferka Urbánka, Farnosť Žilina – Závodie
 • Festivalová, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Fialková, Farnosť Žilina – Mesto
 • Framborská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Fraňa Mráza, Farnosť Žilina – Mesto
 • Františkánske nám., Farnosť Žilina – Mesto
 • Gabajova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Gabčíkova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Gabriela Povalu, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Gavlovičova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Gazdova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Gemerská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Georgesa de Lannuriena, Farnosť Žilina – Hájik
 • Gerlachovská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Gogoľova, Farnosť Žilina – Závodie
 • Granátová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Halašova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hálkova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hanušákova, Farnosť Žilina - Trnové
 • Harmanecká, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Hatalova, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Hečkova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Hlavná, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Hlboká cesta, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hlinská, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Hodžova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hollého, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hore vŕškom, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Horná Trnovská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Horná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Hornádska, Farnosť Žilina - Trnové
 • Horný val, Farnosť Žilina – Mesto
 • Horská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hôrecká cesta (nepár. čísla) , Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Hôrecká cesta, Farnosť Žilina – Závodie
 • Hričovská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Hronská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Hurbanova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Chalúpkova, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Chotárna, Farnosť Žilina - Trnové
 • Internátna, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Ipeľská, Farnosť Žilina - Trnové
 • J. Hronca, Farnosť Žilina – Hájik
 • J. M. Geromettu, Farnosť Žilina – Mesto
 • J. Slotu, Farnosť Žilina – Mesto
 • J. Tombora, Farnosť Žilina – Solinky
 • Jabloňová, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Jakubská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Jána Čajdu, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Jána Kalinčiaka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jána Kovalíka, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Jána Milca, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jána Reka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jána Vojtaššáka, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Janka Kráľa, Farnosť Žilina – Mesto
 • Janka Silana, Farnosť Žilina – Solinky
 • Jánošíkova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jánska, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Jantárová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Jarná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Jaseňová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Jasmínová, Farnosť Žilina - Trnové
 • Jašíkova, Farnosť Žilina - Trnové
 • Javorová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Jedlíkova, Farnosť Žilina – Hájik
 • Jedľová, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Jesenského, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jezuitská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jozefa C. Hronského, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jozefa Vuruma, Farnosť Žilina – Mesto
 • Jozefská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Jurafa Fándlyho, Farnosť Žilina – Mesto
 • Juraja Papánka, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Juraja Sklenára, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Juraja Závodského, Farnosť Žilina – Závodie
 • K cintorínu, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • K lodenici, Farnosť Žilina – Mesto
 • K múzeu, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Kálov, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kamenná, Farnosť Žilina – Solinky
 • Karola Kmeťku, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Karpatská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Klemensova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Klimovské, Farnosť Žilina - Trnové
 • Kľukatá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Koceľova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Kollárova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kolmá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Komenského, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kopanice, Farnosť Žilina – Solinky
 • Košická, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Kragujevská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kraskova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Krátka, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Krížna, Farnosť Žilina – Závodie
 • Ku zvonici, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Kubínska, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Kukučínova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kuzmányho, Farnosť Žilina – Mesto
 • Kvačalova, Farnosť Žilina – Závodie
 • Kvetná, Farnosť Žilina – Solinky
 • Kysucká, Farnosť Žilina – Mesto
 • Laborecká, Farnosť Žilina - Trnové
 • Ladiverova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Legionárska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Lesná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Letná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Levočská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Liesková, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Lichardova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Limbová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Lipová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Lipovecká, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Lombardinyho, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Ľubľanská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Lúčna, Farnosť Žilina – Zástranie
 • M. Šinského, Farnosť Žilina – Solinky
 • Magočovská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Majerská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Majochova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Makovického, Farnosť Žilina – Mesto
 • Malá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Malinová, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Mariánske nám. , Farnosť Žilina – Mesto
 • Martina Rázusa, Farnosť Žilina – Závodie
 • Martinská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Mateja Bela, Farnosť Žilina – Hájik
 • Matejská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Matice slovenskej, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Matúša Kavca, Farnosť Žilina – Závodie
 • Matúškova, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Medzierka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Mesačná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Michalská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Mikuláša Dohnányho, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Mikuláša Nigríniho, Farnosť Žilina - Trnové
 • Mila Urbana, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Minčolská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Mládeže, Farnosť Žilina - Trnové
 • Mládežnícka, Farnosť Žilina – Závodie
 • Modrá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Mojmírova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Moskovská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Mostová, Farnosť Žilina – Závodie
 • Moyzesova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Murgašova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Mydlárska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Mýtna, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Bárek, Farnosť Žilina - Trnové
 • Na bráne, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Horevaží, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Na hôrke, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na kopci, Farnosť Žilina - Trnové
 • Na lány, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Na Majerisku, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Malý diel, Farnosť Žilina – Solinky
 • Na priekope, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na salaši, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Na Sihoti, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na stanicu, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Na starej hradskej, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Na Stave, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Straník, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Na Strelnici, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Šefranici, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na štadión, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na záhumnie, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Na Záchrastí, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Na Zápletí, Farnosť Žilina – Mesto
 • Na Závaží, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nábrežie Rajčianky, Farnosť Žilina – Závodie
 • Nábrežná, Farnosť Žilina - Trnové
 • Nám. A. Hlinku, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nám. Borodáča, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nám. hrdinov, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Nám. Ľ. Fullu, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Nám. Ľ. Štúra, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nám. M. R. Štefánika, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nám. Mladosti, Farnosť Žilina – Hájik
 • Nám. obetí komunizmu, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nám. požiarnikov, Farnosť Žilina – Mesto
 • Námestie sv. J. Bosca, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Nanterská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Národná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Němcovej, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Němcovej, Farnosť Žilina – Závodie
 • Nemocničná, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Nešporova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Nezvalova, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Nitrianska, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Nižedvorská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nová, Farnosť Žilina – Mesto
 • Nový domov, Farnosť Žilina - Trnové
 • Obežná, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Obchodná, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Oblúková, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Obvodová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Oceliarska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Ohradská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Okrajová, Farnosť Žilina - Trnové
 • Ondavská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Ondrejská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Oravská, Farnosť Žilina – Solinky
 • Orgovánová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Orlík, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Orlík, Farnosť Žilina – Závodie
 • Orolská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Osiková, Farnosť Žilina – Solinky
 • Oslobodenia, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Osloboditeľov, Farnosť Žilina - Trnové
 • Osvety, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Ovocinárska, Farnosť Žilina - Trnové
 • Ovsená, Farnosť Žilina – Solinky
 • P. O. Hviezdoslava, Farnosť Žilina – Mesto
 • Palárikova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pavla Mudroňa, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pažitev, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Pekná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pernikárska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Peterská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Petzvalova, Farnosť Žilina – Hájik
 • Piata, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Piešťanská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pietna, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pittsburgská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pivovarská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Platanová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Pltnícka, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pod Bukovinou, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Pod Dielce, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Pod Grendel, Farnosť Žilina - Trnové
 • Pod hájom, Farnosť Žilina – Solinky
 • Pod Hliniskom, Farnosť Žilina – Solinky
 • Pod hôrkou, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pod Hradiskom, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pod jarkom, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pod Laščeky, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pod sadom, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pod sadom, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pod skalkou, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pod skalkou, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Pod vinicou, Farnosť Žilina – Závodie
 • Poľná (nepár. čísla) , Farnosť Žilina – Solinky
 • Poľná (párne čísla) , Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Polomská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pomocná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Popradská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Poštová, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Potočná, Farnosť Žilina – Závodie
 • Potoky, Farnosť Žilina - Trnové
 • Požiarnická, Farnosť Žilina – Mesto
 • Predmestská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Prešovská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pri celulózke, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Pri Kysuci, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pri Rajčianke, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pri rieke, Farnosť Žilina – Mesto
 • Pri Zápleti, Farnosť Žilina – Závodie
 • Pribinova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Priehradná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Prielohy, Farnosť Žilina – Solinky
 • Prieložná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Priemyselná, Farnosť Žilina – Závodie
 • Prípojná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Prúty, Farnosť Žilina – Závodie
 • Prvá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Pustá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Puškinova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Radlinského, Farnosť Žilina – Mesto
 • Radničná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Radová, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Rajčanska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Rajecká (časť Hliny VII) , Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Rajecká cesta 1-15 (byty pri rondli, Farnosť Žilina – Mesto, po cestný obchvat)
 • Rakové, Farnosť Žilina - Trnové
 • Rastislavova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Revolučná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Riečna, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Roľnícka, Farnosť Žilina – Závodie
 • Romualda Zaymusa, Farnosť Žilina – Mesto
 • Rosinská cesta, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Rovniankova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Rubínová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Rudolfa Dilonga, Farnosť Žilina – Solinky
 • Ružová, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Rybníky, Farnosť Žilina – Mesto
 • Sad na Studničnách, Farnosť Žilina – Mesto
 • Sad SNP, Farnosť Žilina – Mesto
 • Saleziánska, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Samuela Timona, Farnosť Žilina – Závodie
 • Sasinkova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Severná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Sirotárska, Farnosť Žilina – Mesto
 • Skotňa, Farnosť Žilina - Trnové
 • Sládkovičova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Slnečná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Slnečné nám. , Farnosť Žilina – Hájik
 • Slovanská cesta, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Slovenských dobrovoľníkov, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Smaragdová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Smreková, Farnosť Žilina – Solinky
 • Spodná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Spojná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Stárkova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Stavbárska, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Stodolova, Farnosť Žilina – Hájik
 • Strážovská, Farnosť Žilina – Závodie
 • Stredná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Suvorovova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Sv. Bystríka, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Sv. Cyrila a Metoda, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Sv. Gorazda, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Sv. Svorada a Benedikta, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Svätoplukova, Farnosť Žilina – Solinky
 • Šenkárovská, Farnosť Žilina - Trnové
 • Šibeničná, Farnosť Žilina - Trnové
 • Školská, Farnosť Žilina – Závodie
 • Školský dvor, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Škultétyho, Farnosť Žilina – Závodie
 • Šoltésovej, Farnosť Žilina – Mesto
 • Športová, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štaffenovský dvor, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Štefana Furdeka, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štefánikova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štefanská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Štôlňa, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štrková, Farnosť Žilina – Solinky
 • Študentská, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štúrova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Štvrtá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • T. Vansovej, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Tatranská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Tehelná, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Terasy, Farnosť Žilina – Hájik
 • Tienistá, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Tichá, Farnosť Žilina – Závodie
 • Tolstého, Farnosť Žilina – Mesto
 • Tomáša Ružičku, Farnosť Žilina – Mesto
 • Topoľová, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Trenčianska, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Tretia, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Trnavská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Trnovská medzierka, Farnosť Žilina - Trnové
 • Tulipánová, Farnosť Žilina – Solinky
 • Tulská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Údolná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Uhoľná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Ul. republiky, Farnosť Žilina – Mesto
 • Univerzitná, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Ústecká, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Vajanského, Farnosť Žilina – Mesto
 • Varšavská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Vavrinca Ottmayera, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Vavrinca Ottmayera, Farnosť Žilina – Závodie
 • Vážska, Farnosť Žilina - Trnové
 • Veľká okružná, Farnosť Žilina – Mesto
 • Veľký diel, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Vendelína Javorku, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Vojtecha Spanyola, Farnosť Žilina – Mesto
 • Vojtecha Tvrdého, Farnosť Žilina – Mesto
 • Vrchná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Vysoká, Farnosť Žilina – Mesto
 • Vysokoškolákov, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Za cintorínom, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Za kostolom, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Za plavárňou, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Za potokom, Farnosť Žilina - Trnové
 • Záborského, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Zábrehy, Farnosť Žilina – Solinky
 • Zadné Dielce, Farnosť Žilina – Solinky
 • Zafírová, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Záhradná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Záhradnícka, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Záchrastie, Farnosť Žilina - Bytčica
 • Západná, Farnosť Žilina – Závodie
 • Zástranská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Závodská cesta, Farnosť Žilina – Závodie
 • Závozská, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Zelená, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Zimná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Zúbekova, Farnosť Žilina – Mesto
 • Zvolenská, Farnosť Žilina – Vlčince
 • Železničná, Farnosť Žilina – Zástranie
 • Žitná, Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Žitná, Farnosť Žilina – Závodie
 • Žltá, Farnosť Žilina – Zástranie

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina - Bytčica

(Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka)
 • Antona Bielka
 • Ametystová
 • Banícka
 • Berylová
 • Bystrická
 • Bytčická
 • Dlhá
 • Granátová
 • Harmanecká
 • Hatalova
 • Hlavná
 • Chalúpkova
 • Jantárová
 • Liesková
 • Lipovecká
 • Matúškova
 • Na stanicu
 • Na Záchrastí
 • Orgovánová
 • Pažite
 • Pod Dielce
 • Rubínová
 • Smaragdová
 • Školský dvor
 • Štaffenovský dvor
 • Tehelná
 • Za kostolom
 • Zafírová
 • Záchrastie

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnové

(Trnové, Rosinky)
 • Bagarova
 • Brezová
 • Cintorínska
 • Do Brezičia
 • Do Brezníka
 • Do Mažiarca
 • Do Rovní
 • Do Stávku
 • Dolná Trnovská
 • Dúbravy
 • Dunajská
 • Hanušákova
 • Horná Trnovská
 • Hornádska
 • Hronská
 • Chotárna
 • Ipeľská
 • Jasmínová
 • Jašíkova
 • Klimovské
 • Laborecká
 • Magočovská
 • Majerská
 • Mikuláša Nigríniho
 • Mládeže
 • Na Bárek
 • Na kopci
 • Nábrežná
 • Nový domov
 • Ohradská
 • Okrajová
 • Ondavská
 • Osloboditeľov
 • Ovocinárska
 • Pod Grendel
 • Potoky
 • Rakové
 • Skotňa
 • Šenkárovská
 • Šibeničná
 • Trnovská medzierka
 • Vážska
 • Za potokom

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Hájik

(Sídlisko Hájik)
 • Baničova
 • Dadanova
 • Georgesa de Lannuriena
 • J. Hronca
 • Jedlíkova
 • Mateja Bela
 • Nám. Mladosti
 • Petzvalova
 • Slnečné nám.
 • Stodolova
 • Terasy

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Mesto

(Staré mesto, Hliny I až IV, Hliny VIII, Nová Žilina, Malá Praha, Považský Chlmec, Strážov)
 • 1.mája
 • Agátová
 • Alexyho
 • Ambra Pietra
 • Andreja Kmeťa
 • Antona Bernoláka
 • Bottova
 • Bratislavská
 • Bukovinská
 • Burianova medzierka
 • Bytčianska
 • Czambelova
 • Čajakova
 • Daniela Dlabača
 • Daniela Krmana
 • Daxnerova
 • Dedinská
 • Dolný val
 • Estakáda
 • Farská ulička
 • Farské schody
 • Fedora Ruppeldta
 • Fialková
 • Framborská
 • Fraňa Mráza
 • Františkánske nám.
 • Gavlovičova
 • Gazdova
 • Halašova
 • Hálkova
 • Hlboká cesta
 • Hodžova
 • Hollého
 • Horný val
 • Horská
 • Hričovská
 • Hurbanova
 • J. Slotu
 • J. M. Geromettu
 • Jána Milca
 • Jána Kalinčiaka
 • Jána Reka
 • Janka Kráľa
 • Jánošíkova
 • Jesenského
 • Jezuitská
 • Jozefa C. Hronského
 • Jozefa Vuruma
 • Jurafa Fándlyho
 • K lodenici
 • Kálov
 • Klemensova
 • Kollárova
 • Komenského
 • Kragujevská
 • Kukučínova
 • Kuzmányho
 • Kysucká
 • Legionárska
 • Lichardova
 • Makovického
 • Mariánske nám.
 • Medzierka
 • Moyzesova
 • Murgašova
 • Mydlárska
 • Mýtna
 • Na bráne
 • Na hôrke
 • Na Majerisku
 • Na priekope
 • Na Sihoti
 • Na Stave
 • Na Strelnici
 • Na Šefranici
 • Na štadión
 • Na Zápletí
 • Na Závaží
 • Nám. A. Hlinku
 • Nám. Borodáča
 • Nám. Ľ. Štúra
 • Nám. M. R. Štefánika
 • Nám. obetí komunizmu
 • Nám. požiarnikov
 • Národná
 • Nižedvorská
 • Nová
 • Oceliarska
 • Orolská
 • P. O. Hviezdoslava
 • Palárikova
 • Pekná
 • Pernikárska
 • Pivovarská
 • Pod hôrkou
 • Pod Laščeky
 • Pod sadom
 • Pod skalkou
 • Pomocná
 • Požiarnická
 • Predmestská
 • Pri Kysuci
 • Pri rieke
 • Priehradná
 • Prieložná
 • Puškinova
 • Radlinského
 • Radničná
 • Rajčanska
 • Rajecká cesta 1-15 (byty pri rondli, po cestný obchvat)
 • Revolučná
 • Romualda Zaymusa
 • Rovniankova
 • Rybníky
 • Sad na Studničnách
 • Sad SNP
 • Sasinkova
 • Sirotárska
 • Sládkovičova
 • Stárkova
 • Suvorovova
 • Šoltésovej
 • Športová
 • Štefana Furdeka
 • Štefánikova
 • Štôlňa
 • Študentská
 • Štúrova
 • Tolstého
 • Tomáša Ružičku
 • Uhoľná
 • Ul. republiky
 • Vajanského
 • Veľká okružná
 • Vojtecha Spanyola
 • Vojtecha Tvrdého
 • Vysoká
 • Zúbekova

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Saleziáni

(Hliny V a Hliny VII, Bánová)
 • Alexandra Rudnaya
 • Andreja Lemeša
 • Antona Petrovského
 • B. Martinského
 • Bánovská cesta
 • Benku
 • Bláhova
 • Čulenova
 • Do Stošky
 • Družstevná
 • Festivalová
 • Gabajova
 • Gabriela Povalu
 • Hečkova
 • Hlinská
 • Hôrecká cesta (nepár. čísla)
 • Jabloňová
 • Jána Čajdu
 • Jána Kovalíka
 • Jarná
 • Jedľová
 • Juraja Papánka
 • Juraja Sklenára
 • Kraskova
 • K cintorínu
 • Lesná
 • Majochova
 • Malinová
 • Mesačná
 • Mikuláša Dohnányho
 • Mila Urbana
 • Námestie sv. J. Bosca
 • Němcovej
 • Nešporova
 • Nezvalova
 • Orlík
 • Oslobodenia
 • Osvety
 • Poľná (párne čísla)
 • Rajecká (časť Hliny VII)
 • Riečna
 • Ružová
 • Saleziánska
 • Severná
 • Stavbárska
 • Vavrinca Ottmayera
 • Vendelína Javorku
 • Záhradnícka
 • Žitná

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého Pastiera Žilina – Solinky

(Sídlisko Solinky, Hliny VI, Bôrik, Tamborského prielohy, Priemyselná zóna Kamenná ul.)
 • Andreja Žarnova
 • Bajzova
 • Bezručova
 • Borová
 • Bôrická cesta
 • Bytčická
 • Centrálna
 • Dubová
 • Gabčíkova
 • J. Tombora
 • Janka Silana
 • Jaseňová
 • Javorová
 • Kamenná
 • Koceľova
 • Kopanice
 • Kvetná
 • Ladiverova
 • Limbová
 • Lipová
 • M. Šinského
 • Mojmírova
 • Na Malý diel
 • Obvodová
 • Oravská
 • Osiková
 • Ovsená
 • Platanová
 • Pod hájom
 • Pod Hliniskom
 • Poľná (nepár. čísla)
 • Pribinova
 • Prielohy
 • Rastislavova
 • Rudolfa Dilonga
 • Smreková
 • Svätoplukova
 • Štrková
 • Tulipánová
 • Zábrehy
 • Zadné Dielce

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Vlčince

(Vlčince I až IV, Veľký Diel, Lesopark Chrasť, Pri celulózke)
 • Astrová
 • A. S. Timravy
 • Berlínska
 • Bulharská
 • Cesta k Paľovej búde
 • Černovská
 • Dobšinského
 • Ďurka Langsfelda
 • Eduarda Nécseya
 • Fatranská
 • Gemerská
 • Gerlachovská
 • Internátna
 • Jána Vojtaššáka
 • Karola Kmeťku
 • Karpatská
 • Košická
 • Krátka
 • Kubínska
 • Levočská
 • Lombardinyho
 • Ľubľanská
 • Martinská
 • Matice slovenskej
 • Minčolská
 • Moskovská
 • Na Horevaží
 • Nám. Ľ. Fullu
 • Nanterská
 • Nemocničná
 • Nitrianska
 • Obežná
 • Obchodná
 • Piešťanská
 • Pittsburgská
 • Pltnícka
 • Polomská
 • Popradská
 • Poštová
 • Prešovská
 • Pri celulózke
 • Rosinská cesta
 • Slovanská cesta
 • Sv. Bystríka
 • Sv. Cyrila a Metoda
 • Sv. Gorazda
 • Sv. Svorada a Benedikta
 • T. Vansovej
 • Tatranská
 • Trenčianska
 • Trnavská
 • Tulská
 • Univerzitná
 • Varšavská
 • Veľký diel
 • Vysokoškolákov
 • Za plavárňou
 • Záborského
 • Zvolenská

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Zástranie

(Budatín, Zádubnie, Zástranie)
 • Bartolomejská
 • Biela
 • Budatínska
 • Cesta k vodojemu
 • Červená
 • Do Medzilužia
 • Do parku
 • Dolná
 • Druhá
 • Energetikov
 • Hore vŕškom
 • Horná
 • Jakubská
 • Jánska
 • Jozefská
 • K múzeu
 • Kľukatá
 • Kolmá
 • Ku zvonici
 • Letná
 • Lúčna
 • Malá
 • Matejská
 • Michalská
 • Modrá
 • Na lány
 • Na salaši
 • Na starej hradskej
 • Na Straník
 • Na záhumnie
 • Nám. hrdinov
 • Oblúková
 • Ondrejská
 • Peterská
 • Piata
 • Pod Bukovinou
 • Pod skalkou
 • Prípojná
 • Prvá
 • Pustá
 • Radová
 • Slnečná
 • Slovenských dobrovoľníkov
 • Spodná
 • Spojná
 • Stredná
 • Štefanská
 • Štvrtá
 • Tienistá
 • Topoľová
 • Tretia
 • Údolná
 • Ústecká
 • Vrchná
 • Za cintorínom
 • Záhradná
 • Zástranská
 • Závozská
 • Zelená
 • Zimná
 • Železničná
 • Žltá

 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Závodie

(Závodie, Dolné Rudiny)
 • 9. mája
 • Benku
 • Bočná
 • Cesta na Štadión
 • Cestárska
 • Dolné Rudiny
 • Drieňová
 • Ferka Urbánka
 • Gogoľova
 • Hôrecká cesta
 • Juraja Závodského
 • Krížna
 • Kvačalova
 • Martina Rázusa
 • Matúša Kavca
 • Mládežnícka
 • Mostová
 • Nábrežie Rajčianky
 • Němcovej
 • Orlík
 • Pavla Mudroňa
 • Pietna
 • Pod Hradiskom
 • Pod jarkom
 • Pod sadom
 • Pod vinicou
 • Potočná
 • Pri Rajčianke
 • Pri Zápleti
 • Priemyselná
 • Prúty
 • Roľnícka
 • Samuela Timona
 • Strážovská
 • Školská
 • Škultétyho
 • Tichá
 • Vavrinca Ottmayera
 • Západná
 • Závodská cesta
 • Žitná


Návrat späť