04. 03. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti

Duchovná správa Kostola sv. Barbory v Žiline

Pravidelné bohoslužby

 • Pondelok: 12:15, 15:30
 • Utorok: 12:15, 15:30
 • Streda: 12:15, 15:30
 • Štvrtok: 12:15, 15:30
 • Piatok: 12:15, 15:30
 • Nedeľa: 6:00, 8:00, 11:00, 15:30
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 6:00, 8:00, 11:00, 15:30
 • Sviatok v pracovný deň: 6:30, 15:30

Pravidelné spovedania

 • Pondelok: 15:00-15:30
 • Utorok: 15:00-15:30
 • Streda: 15:00-15:30
 • Štvrtok: 15:00-15:30
 • Piatok: 15:00-15:30
 • Nedeľa: 5:30-6:00, 7:30-8:00, 10:30-11:00


Návrat späť