27. 01. 2014

Svätá zem ....

jeden z expresívnych názvov krajiny, do ktorej vstúpili Židia po štyridsaťročnom putovaní púšťou ...

jeden z expresívnych názvov krajiny, do ktorej vstúpili Židia po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Oblasť má veľký náboženský význam pre tri svetové monoteistické náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo a islam), pretože sa v nej stali udalosti posvätné pre všetky tieto náboženstvá.

Malá krajina, od nepamäti nazývaná Terra Sancta – Svätá zem, je kolíska troch monoteistických náboženstiev no pre nás kresťanov je miestom navždy spojeným so životom aúčinkovaním Ježiša Krista. Málokde na svete je sústredené také množstvo pamiatok, málokde vzniklo také množstvo filozoficko-náboženských prúdov a nikde inde sa neudialo toľko udalostí, ktoré pútajú pozornosť celého sveta.

Preto sme sa rozhodli imy, pútnici zfarností Svrčinovec, Kysucký Lieskovec aŽitavany,spoločne so svojimi správcami farností, vdňoch 19. až 26. októbra 2013 absolvovať túto púť, veď kto by netúžil vidieť adotýkať sa miest, ktoré majú tak veľký význam hlavne pre nás kresťanov. Bolo to sedem úžasných dní počas ktorých sme navštívili Betlehem, Jeruzalem, Nazaret, Kanú Galilejskú, Jaffu, Kafarnaum, horu Tábor, Olivovú horu, Getsemanskú záhradu amnohé iné. Ako bonus bolo krátke osvieženie vo vodách Mŕtveho aStredozemného mora.

Našimi sprievodcami po Svätej Zemi boli vdp. Martin Mojžiš avdp. Peter Valenta. Vďaka ich perfektnej organizácií askúsenostiam sme dokázali navštíviť za krátky čas veľa zaujímavých miest a načerpať obrovské množstvo informácií. Teraz pri čítaní alebo počúvaní Svätého písma máme tieto miesta živo pred očami. Čo je však hlavné, zostali nám zapísané hlboko v srdci. Ak má človek možnosť zúčastniť sa takejto púte, tak netreba váhať.

 

Jozef Sloviak

SvrčinovecNávrat späť