18. 12. 2018

Roráty v Rudinskej

Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 

V roku 2018 môžeme na Rorátoch prežívať pekné chvíle spolu so vzácnym hosťom – Duchom Svätým. Naši poľskí priatelia z Katowíc z Malego Gošča (Malý hosť) opäť pripravili veľmi zaujímavú tému. Spoločne spoznávame Tretiu Božskú Osobu. Učíme sa nielen s deťmi ako porozumieť Duchu Svätému. V prvej časti Rorátov sme sa dozvedeli a o daroch Ducha Svätého prostredníctvom príbehov zo života vybraných biblických postáv. V druhej časti si prítomní uvedomujú na príklade našich súčasníkov ako koná Duch Svätý; ako môžu jeho dary prinášať ovocie ľuďom, ktorí mu umožnia vstúpiť do ich životov. Celý advent nám schádza dieťa Ježiš po schodíkoch a blíži sa do Betlehema. Každé ráno deti s kahancom v ruke idú za Božím svetlom. Nad všetkým bdie Matka Božia. Pri každej svätej omši vylosujeme jedno dieťa, ktoré si berie putovnú Pannu Máriu do rodiny a tam sa pri adventom venci spolu ako rodina modlia. Po svätej omši majú deti raňajky na fare. Spievame si pesničku „Len s Duchom Tvojím", ktorá je špeciálne urobená na tohtoročné Roráty. Z poľštiny sme si ju preložili a naspievali po slovensky. Každý deň máme nové obrázky. Tie si dávame na veľký plagát, ktorý sme dostali v prvý deň Rorátov. Jeden z našich farníkov, synovec Mons. Stanislava Beláka, pán Bohumil Belák nám natočil krásne video. Uvedomujeme si, že s Duchom Tvojím, Bože, všetko je možné.

Návrat späť