09. 01. 2019

Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej

Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.

Otec biskup Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, priniesol do Farnosti Panny Márie Fatimskej relikvie svätých detí z Fatimy: Hyacinty a Františka. Pána biskupa privítal pán dekan JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD., starosta obce Ing. Jozef Švirík i tri malé deti v dobovom oblečení malých fatimských pastierikov. Slávnosť sa začala modlitbou svätého ruženca a rozjímaním nad jeho tajomstvami. Predmodlievali sa všetky stavy - otcovia, matky, mladí, skôr narodení i deti. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup. V homílii hovoril o očakávaní a bdení, ktoré jednoduchí pastieri prežívali v Betleheme pri narodení Spasiteľa. To platí aj pre nás. Náš život môže byť očakávaním, ktoré sa aj v noci problémov zveruje Pánovi a túži po ňom, a potom prijme jeho svetlo. Panna Mária v jednom zo svojich zjavení sľúbila fatimským pastierikom, že prídu do neba. Takéto veľké sľuby sa nedávajú hocikomu! Buďme preto aj my ako deti, len vtedy dokážeme prísť čistí pred tvár nášho Pána. Vďaka ti, Bože, za túto slávnostnú chvíľu, za to, že naša farnosť má milosť a vlastníme také vzácne poklady - relikvie svätých detí z Fatimy. Budeme sa k nim utiekať, aby za nás orodovali u Teba.

Kristína Pastierová
Návrat späť