30. 01. 2014

Prezentáciu života a utrpenia Jána Vojtaššáka

Saleziánsky kostol sv. Jána Bosca v Žiline 27. januára 2014 navštívil cirkevný historik,

pedagóg Katolíckej univerzity a kňaz Spišskej diecézy HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., aby predstavil život a utrpenie Božieho služobníka, spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Na úvod svätej omše ho ako jej hlavného celebranta privítal správca farnosti don Marián Bundzel SDB. V homílii Ľ. Hromják predstavil život biskupa Vojtaššáka v dobových súvislostiach viacerých štátnych útvarov na území Slovenska. Na záver sv. omše mu poďakoval podpredseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner, ktorý pripomenul, že biskup Ján Vojtaššák bol v roku 1958 pol roka väznený a vyšetrovaný komunistickým režimom vo väznici KV ŠtB, nachádzajúcej sa v zrušenom saleziánskom dome a preto je dôležité, aby obyvatelia Žiliny poznali jeho osobnosť. Po sv. omši Ľ. Hromják prezentoval fotografie zo života J. Vojtaššáka, odpovedal na otázky prítomných a vypočul si ich svedectvá o J. Vojtaššákovi. Objasnil zvlášť citlivo vnímané udalosti a informoval o priebehu procesu blahorečenia. Na záver sa prítomní presunuli k pamätnej tabuli nespravodlivo väznených vo väznici KV ŠtB, na ktorej je aj meno biskupa Vojtaššáka a spoločne sa pomodlili modlitbu za jeho blahorečenie. Zároveň mali možnosť zakúpiť si knihu o J. Vojtaššákovi, ktorej zostavovateľom je Ľ. Hromják a dať si ju podpísať.

Biskup Ján Vojtaššák (narodený 14. 11. 1877 v Zákamennom, ordinovaný 1. 7. 1901 v Spišskej Kapitule, konsekrovaný 13. 2. 1921 v Nitre, zomrel 4. 8. 1965 v Říčanoch) bol už v roku 1945 sedem mesiacov väznený. Dňa 15. 9. 1950 bol znovu zatknutý, uväznený v Ruzyni a 15. 1. 1951 v súdnom procese „s vlastizradnými biskupmi" Jánom Vojtaššákom, Pavlom Gojdičom a Michalom Buzalkom bol Štátnym súdom v Bratislave odsúdený na 24 rokov väzenia (ako 74ročný), 500 000 Kčs, stratu majetku a občianskych práv. Vo výkone trestu bol vo väzniciach v Bratislave, vo Valdiciach, v Leopoldove (kde bol svedkom búrania väzenského kostola) a v Ilave. V roku 1956 bol J. Vojtaššákovi prerušený výkon trestu pre ťažkú chorobu a spolu s biskupom Buzalkom mali určený pobyt v charitnom domove v Děčíne. Dňa 11. 4. 1958 bol však internovaný v kaštieli v Paběniciach, potom vyšetrovaný v lesnej chate a na Ministerstve vnútra v Prahe. Pred polnocou 16. 5. 1958 bol prevezený do väznice KV ŠtB v Žiline. Po polroku ho pre zhoršenie zdravotného stavu odviezli do väzenskej nemocnice v Ilave a 20. 6. 1960 opäť do väznice vo Valdiciach a napokon na Pankrác. V roku 1963 mu prezident republiky udelil amnestiu a odišiel k synovcovi, správcovi farnosti v Oravskej Lesnej. Po necelom mesiaci mu bol prikázaný pobyt v charitnom domove v Senohraboch. Zomrel v nemocnici v Říčanoch a 7. augusta 1965 ho v rodnom Zákamennom pochoval biskup Ambróz Lazík. V roku 1990 bol rehabilitovaný a v roku 1996 sa začal proces jeho blahorečenia.

Na vyšetrovaciu väzbu v Žiline si Ján Vojtaššák spomínal nasledovne: „V Žiline, vyše pol roka naťahovali ma vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s niektorými súdenými kňazmi a ťahali odo mňa nanovo moje osobné veci, hoci ma už pre ne súdili pred siedmimi rokmi. Lenže eštebáci museli opodstatňovať pred svojom vrchnosťou svoje jestvovanie, vyšetrovatelia si hľadali prácu a zamestnanie, museli ukazovať, že nie sú zbytoční, iba toto hľadisko môže vysvetliť ich počínanie. Neviem, dokedy by som bol býval sedel v tomto vyšetrovacom väzení, keby som popri iných biedach na zdraví, nebol dostal aj zápal kŕčovej žily na pravej nohe, čo vyžadovalo chirurgický zásah. Preň ma odviezli do väzenskej nemocnice do Ilavy."

Návrat späť