25. 09. 2018

Gospelové Kysuce 2018

Dňa 8. septembra 2018 sa na námestí pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou uskutočnil už 16. ročník gospelového festivalu Gospelové Kysuce 2018.

Dva spevácke zbory a tri gospelové kapely prilákali hojný počet návštevníkov z mesta i širokého okolia. Organizátori neskrývali nadšenie, lebo spoločne s účinkujúcimi i návštevníkmi festivalu vytvorili priestor pre silný umelecký a duchovný zážitok. Kvalitnú gospelovú hudbu umocňovali osobné výpovede a svedectvá nielen lídrov kapiel, ale i pozvaných hostí, a tak zadosťučinili i mottu podujatia a boli „dôstojnou chválou Božej slávy".

Gospelové popoludnie odštartoval detský spevácky zbor Vtáčatá, ktorý pôsobí vo farnosti Krásno nad Kysucou už od roku 1989. Takmer štyridsiatka súčasných i bývalých Vtáčeniec pod vedením ich vedúcich Márie Michalíkovej a Lenky Kyzekovej vytvorili svojim hodinovým moderovaným programom atmosféru spontánnej a úprimnej radosti z oslavy Boha.

Program festivalu pokračoval slávením svätej omše na námestí pred kultúrnym domom, ktorej liturgiu doprevádzal miestny mládežnícky spevácky zbor Makabi. "Bijúci kladivom" minulý rok oslávili 30. výročie svojho založenia a sú pevne zakorenení nielen v obetavej hudobnej službe miestnej farnosti. Pod vedením dirigentky Gabriely Bírovej sa usilovali naladiť ľudské srdcia na Boží dotyk v Eucharistii a z hĺbky srdca ho osláviť. Svätú omšu celebroval vdp. dekan Marian Vojtek a vdp. kaplán Michal Tichý, ktorý v homílii zdôraznil dôležitosť vzájomných rozhovorov a komunikácie medzi ľuďmi, z ktorých pramení porozumenie, láska a odpustenie. Pán dekan poďakoval spoluorganizátorom a aj pre jeho zdarný priebeh udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

Po svätej omši vystúpila domáca kapela Dizraeli, ktorej názov v preklade „spravodlivosť v akcii" je vyjadrením úmyslu jej piatich členov zaujať v rôznych životných situáciách pohotový postoj na obranu spravodlivosti a pravdy. Tóny ich piesní sa nejeden raz niesli eRko podujatiam i liturgiou Misijnej púti detí. Na festivale kvalitným pestrým hudobným sprievodom a dokonale zladeným viachlasom roztancovali a roztlieskali publikum, ktoré všetkých členov na čele s lídrom kapely Ľubomírom Harcekom ocenilo búrlivým potleskom.

Následne vystúpil za Mesto Krásno nad Kysucou jeho primátor Jozef Grapa. Vo svojom príhovore ocenil prácu občianskeho združenia Kultúrny prameň a neskrýval radosť z naplneného námestia a zo spoločenstva porozumenia a prajnosti, ktoré dokážu vytvoriť obyvatelia tohto mesta.

Milým osviežením večerného programu, ba priam poriadnou sprchou festivalového večera, bola chválová gospelová kapela An(dž)elino z Nitry. Jej hudobný štýl, christian - rock je na gospelovej scéne menej typický, ale o to príťažlivejší, a nielen mladšej generácii. Členovia kapely veria, že hudba je jeden z veľkých fenoménov dnešnej doby, ktorý spája ľudí bez rozdielu veku a je prostriedkom vyjadrenia pozitívnych emócií zvlášť u mládeži, lebo aj ich prostredníctvom môžu opäť obnoviť vzťah s Bohom, a tak získať nové sily a odvahu do života s Ním.

Záver festivalového večera patril gospelovej kapele F6. Už samotný názov skupiny hovorí o ich posolstve, ktorým je evanjelizácia prostredníctvom hudby. Názov F6 je odvodený z úryvku Biblie, a to šiestej kapitoly Listu Efezanom. Píše sa v ňom o Božích bojovníkoch v Božej zbroji, ktorí túžia šíriť pravdu, pokoj a posolstvo lásky, odpustenia i porozumenia medzi všetkými ľuďmi bez akýchkoľvek spoločenských či rasových predsudkov. Šiesti temperamentní hudobníci sa predstavili ako lídri festivalu prevažne vo worshipových piesňach a chválach, ktoré roztancovali celé námestie v úprimnej a nefalšovanej radosti.

Na záver moderátorky festivalu Zuzana Šimčíková a Gabriela Bírová poďakovali v mene organizátorov festivalu Občianskeho združenia Kultúrny prameň a spoluorganizátorov Farnosti Krásno nad Kysucou, Mesta Krásno nad Kysucou i firmy SLSystem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už službou, financiami, modlitbou, obetou, pôstom i svojou prítomnosťou pomohli, aby sa mohol aj 16. ročník festivalu zdarne zrealizovať.

Najväčšia vďaka smerovala do neba Pánu Bohu, lebo Jeho prítomnosť a silu organizátori i účastníci festivalu pociťovali počas celého sobotného dňa.

Text: Mgr.Gabriela Bírová

Foto: Mgr.Ľubica Podoláková
Návrat späť