27. 01. 2014

Ďakovná slávnosť v Zborove nad Bystricou

bec i celá Farnosť Zborov nad Bystricou oslavuje 40. výročie posviacky Farského kostola 

Obec i celá Farnosť Zborov nad Bystricou oslavuje 40. výročie posviacky Farského kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätil 8. decembra 1973 nitrianky biskup Mons. Ján Pásztor. Pri tejto príležitosti žilinský biskup Mons. Tomáš Galis slávil v tomto kostole ďakovnú svätú omšu spolu s miestnym farárom Pavlom Herudom, ale aj s kňazmi rodákmi, bývalými kaplánmi či správcami farnosti. Pri homílii biskup vyzdvihol čnosť čistoty, ktorú sme všetci pozvaní žiť, či vstave panenstva, alebo v manželstve podľa príkladu Panny Márie. Starosta obce Juraj Hlavatý prečítal pozdravný list od Mons. Ľudovíta Balážiho, ktorý 33 rokov pôsobil vo farnosti Krásno nad Kysucou, do ktorej Zborov patril a ktorý sa nemohol osobne zúčastniť slávnosti. Počas jeho pastoračného pôsobenia si veriaci postavili tento nový chrám, ktorému sa hovorí KYSUCKÁ SIXTÍNSKA KAPLNKA, pretože 4m vysoký korpus Ukrižovaného z duvalumína vyhotovil akad. sochár Alexander Trizuliak a 40 kusov nádherných vitráží je od akad. maliara Vincenta Hložníka. Kslávnostnému charakteru tohto významného dňa prispel aj popoludňajší benefičný koncert Kysuckého komorného orchestra z Čadce.

Návrat späť