16. 09. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 24. nedeľu v cezročnom období: Prečo odpúšťať?

Niekedy mám chuť zmeniť poradie čítaní. Dnes preto, aby vynikla motivácia pre odpustenie a konanie dobra.

Začal by som žalmom: „Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí" (103, 9 – 10). Skvelý text, hovoriaci o tom, aký je Boh k nám milosrdný a láskavý.

Potom by som asi dal verš pred evanjeliom – o novom prikázaní (Jn 13, 34). Ježiš hovorí, že nechce od nás nič viac, len to, čo robil sám. A robil to ako človek!!!, čiže aj my máme všetko potrebné k tomu, aby sme milovali ako on.

Motiváciu ku konaniu dobra by som potom posilnil čítaním Pavlových slov z Listu Rimanom: „Nik z nás nežije pre seba" (14, 7). Tieto slová by mali z nášho života vylúčiť egoizmus. Môj život nemá byť zameraný na mňa, ale na Krista. A skrze Krista na všetky Božie deti, no úplne osobitne na tie, ktoré žijú okolo mňa (láska k tým, čo sú ďaleko a ktorých ani nepoznám, je ľahká...).

No a potom by mohli ísť za sebou prvé čítanie od múdreho Sirachovho syna a Matúšovo evanjelium o odpúšťaní. Aby sme vedeli, že následky neodpustenia sú hrozné („a rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom"). Ale aby sme vedeli aj to, že odpustenie obnovuje chuť do života a radosť, že vyvoláva dobrorečenie, o ktorom hovorí žalmista. A sme na začiatku. Tak sa v našom živote stále môže opakovať nekonečný cyklus motivácie k odpusteniu, usmerňovanie života na Pána a konanie v súlade z jeho vôľou.

Na prvý pohľad je to jednoduché. No viem, že pre mnohých ľudí je odpustenie veľmi ťažké, priam nemožné. Zažili traumy násilia, zneužívania, oklamania, opustenia..., cez ktoré je takmer nemožné prejsť. Treba však vedieť, že ten, komu ublížili, má právo odpustiť. Nie preto, aby sa vinník z toho vyšmykol a ostal bez trestu. Ale preto, aby obeť mohla viesť pokojný život. Vinník ani nemusí vedieť, že mu bolo odpustené. Odpustenie je v takýchto prípadoch predovšetkým vec obete a Boha. Veľmi k tejto téme odporúčam knihu redemptoristu Jima McManusa Odpustenie (vyšla v slovenskom preklade).

Ak sa v týchto dňoch nik voči tebe neprehrešil, dobroreč Bohu. A ak sa niekto voči tebe previnil, hľadaj cesty, ako sa s ním ešte dnes zmieriť. Možno stačí zatelefonovať... A potom dobroreč Bohu.


Na stiahnutie

17. 9. 2017.docNávrat späť