30. 08. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 22. nedeľu v Cezročnom období: Balzam pre Božie deti

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Pri čítaní textov liturgických čítaní tejto nedele mi prišlo na um, že sú balzamom pre dušu mnohých ľudí, ktorých Starý zákon nazýva anavím Jahve, chudobní Pána. Boli to ľudia, ktorí možno nemali vzdelanie, neboli výreční či nejako aktívni v spoločnosti či v synagóge, no dôsledne žili svoj život viery v každodenných maličkostiach. Často nemali iného ochrancu či pomocníka, len Pána. Neťahali sa na súdy ani pred veľradu, lebo verili, vedeli a čakali, že spravodlivosť a pokoj pre nich zabezpečí Pán.
No zároveň to neboli ľudia pasívni, ako si dnes možno predstavujeme tichých, ktorých spomína Kniha Sirachovho syna, ľudia typu „kde ma, Pane Bože, položíš, tam ma, Pane Bože nájdeš". Nie, boli to ľudia, ktorá naplno žili svoju vieru vo svojich rodinách a spoločenstvách, o ktorých bolo známe, že neuhnú, keď príde kríž či prenasledovanie.
Aj dnes máme takých ľudí v našich farských spoločenstvách. Možno sa pri spoločnej modlitbe ruženca nikdy nahlas nepomodlia ani desiatok; možno nikdy sa nepostavia k ambone a neprečítajú čítanie; možno ich pre ich nenápadnosť nikto nikdy ani neosloví s prosbou o nejakú službu v spoločenstve. No to sú presne tí, ktorých Písmo vyzdvihuje, lebo Boh „tichým zjavuje svoje tajomstvá" (Sir 3, 21).
Nedá mi pritom nespomenúť jeden príbeh od nebeskej brány: Svätý Peter mal jedno popoludnie niečo súrne vybaviť a hľadal, kto by ho zastúpil v službe. Pán Ježiš sa mu ochotne ponúkol a o chvíľku už sedel za stolom, kde mal mikrofón pripojený na vonkajší reproduktor a tlačidlo automatického otvárania brány. Po chvíli sa ozvalo rázne zabúchanie. Pán Ježiš položil obligátnu otázku: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" Ozvala sa jasná odpoveď: „Som skvelý teológ a celý život som venoval štúdiu Ježišovho života." Pán Ježiš mu bez známky nadšenia povedal: „No tak poď." Po chvíli opäť počuť rázne búchanie na nebeskú bránu. Opäť prebehol krátky rozhovor: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" – „Som slávny misionár a celý život som kázal o Ježišovi." – „No tak poď."
Na nebeskú bránu ktosi nesmelo zaklopal. Pán Ježiš sa opýtal: „„Kto si a prečo chceš ísť do neba?" Ozval sa nesmelý hlas: „Pane Ježišu, ty si tu pri bráne? To som ja, babka zo Skalitého. Prosím ťa, pusť ma dnu, môžeme dokončiť rozhovor, čo sme ráno nestihli..."
Nech sú texty tejto nedele pohladením aj pre teba. „V tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva" (Sir 3, 19). „Priblížili ste sa... k Ježišovi..." (Hebr 12, 22. 24). „Priateľu, postúp vyššie!" (Lk 14, 10). Porozprávaj sa o tom s Ježišom. Tak raz pri nebeskej bráne hneď spoznáš jeho hlas...

Na stiahnutie

1. 9. 2019.docNávrat späť