21. 08. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 21. nedeľu v Cezročnom období: Boh sa o mňa stará

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Všimni si v dnešných čítaniach, ako sa Boh o nás stará. Možno znejú tak všeobecne a vzdialene – Izraelitom mení správcu kráľovského paláca, Petra ustanovuje za hlavu Cirkvi... Ale keď si to rozmeníme na drobné, tak je to starostlivosť o teba, o mňa, o konkrétnych ľudí týchto dní.

Aké je skvelé, že dodnes máme Petra v osobe pápeža. Každý pápež vo svojej dobe zdôrazňuje to, čo si tá doba vyžaduje, čo je skutočným problémom. Aj v našich dňoch pápež František zdôrazňuje starosť o vyradených, skartovaných ľudí, o ktorých nikto nestojí. A cez nás, členov Cirkvi, sa má tento postoj prenášať do nášho každodenného života. Pápež nemôže prísť do Vyšného Nižného a postarať sa o tamojších chudobných, opustených, chorých, nezamestnaných, závislých... Ale ak žiješ vo Vyšnom Nižnom, tak Boh o tebe hovorí: „Vložím do jeho rúk svoju moc. On bude otcom obyvateľom Vyšného Nižného... Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca" (porov. Iz 22, 19 – 23). Tebe i mne zveruje starostlivosť o núdznych v konkrétnej obci, v konkrétnej situácii.

Dôležité pritom je, že to robí primerane mojim schopnostiam, povahe. Mne napríklad ústami diecézneho biskupa zveril službu písania týchto textov na povzbudenie a inšpiráciu obyvateľom jeho diecézy. Zakaždým si pri tom uvedomujem, že to, čo píšem, musí byť pravdou v mojom živote. Napríklad dnes si na základe nedeľných čítaní veľmi uvedomujem, že musím Bohu veriť, že sa o mňa stará. Do detailov. V maličkostiach. Máme totiž pred sebou veľký finančný výdavok (pre nás veľký, pre iných možno maličkosť). S pokušením obísť platbu DPH. Pre nás by to bola značná úspora. Obstojím a pôjdem cestou zákona a dôvery Bohu? Alebo podľahnem a niečo ušetrím hovoriac Bohu: „Musím sa o seba postarať sám"?

Boh sa o mňa stará. Aby som na to nezabudol, spolu so žalmistom potrebujem často volať: „Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane" (responzóriový verš). Nie preto, aby som Boha presviedčal a uprosoval, žeby ma neopustil, ale aby som sám sebe neustále pripomínal, že Božie milosrdenstvo je večné a on ma naozaj nikdy neopustí. Dúfam, že ani ja jeho.


Na stiahnutie

23. 8. 2020.docNávrat späť