14. 08. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 20. nedeľu v Cezročnom období: Záchrana všetkých a každého

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Už v podstate od začiatku júla v nedeľných textoch pre mňa veľmi rezonuje nesmierny, bezhraničný, ničím nepodmienený záujem Boha o záchranu každého človeka. Aj čítania tejto nedele mi o tom hovoria.
Keby v prvom čítaní neboli vynechané štyri verše, hovoriace o eunuchoch, bol by podľa mňa text z Knihy proroka Izaiáša ešte silnejším dôkazom Božej lásky k ľuďom. Boh totiž o nich hovorí, že tým z nich, čo poslúchajú jeho slovo, dá vo svojom dome pomník a meno lepšie ako synovia a dcéry!!! Každý môže prísť k Bohu, nik nie je vylúčený: „Ich obety mi budú potešením na mojom oltári" (Iz 56, 7).
Presne v tom duchu aj žalmista vyjadruje túžbu, aby Pána – jeho cestu a jeho spásu – poznali všetky národy a velebili ho. Ak by autor žalmu bol úzkoprsý, možno by Bohu hovoril o svojej rodine, o svojich blízkych. A určite mu o nich hovoril, ale do žalmu sa dostal iný výkrik jeho srdca: „Všetky národy"!
Túžbu apoštola Pavla po spáse, záchrane Židov som spomínal už minule. Dnes Pavol vyjadruje nádej – ktorá nesklame –, že aj Židia spoznajú Mesiáša a ich návrat, ich prijatie bude „život z mŕtvych", ožije to, čo bolo mŕtve, čo bolo odrezané z pravej olivy, aby mohli byť naštepení pohania.
A napokon evanjelium je nádhernou, veľmi konkrétnou ilustráciou slov „každého" a „všetkých". Tieto slová nám totiž môžu nahovárať, že Boží záujem o ľudí je taký všeobecný – zaujíma sa o každého a o všetkých. Len nie o mňa. Ježiš však svojím rozhovorom s Kanaánčankou dokazuje, ako veľmi mu leží na srdci jednotlivec. My si to vo svojom obmedzení nevieme ani len predstaviť – kdesi som čítal, že človek dokáže rozvíjať plnohodnotné vzťahy najviac s dvesto ľuďmi, aj to „na plný úväzok". Boh chce v tomto čase rozvíjať plnohodnotné vzťahy s takmer ôsmimi miliardami ľudí. Vie o každom, kto sa počne, narodí, zomrie. Nie štatisticky, ale veľmi osobne: „Žena, veľká je tvoja viera..."
Dva závery pre mňa plynú z dnešných textov:
1. Boh sa o mňa neprestajne stará. O všetko a vo všetkom. Chcem byť vďačný.
2. Boh sa chce cezo mňa starať o ľudí, s ktorými žijem, s ktorými sa stretávam, aby cezo mňa spoznali jeho dobrotu a láskavú starostlivosť. Hneď sa pomodlím aspoň za všetkých svojich susedov/kolegov/spolužiakov/najbližšiu rodinu/vzdialených príbuzných..., aby cezo mňa mohli spoznať, ako veľmi Boh túži mať ich v nebi, a aby sa tejto túžbe poddali celým svojím životom.

Na stiahnutie

16. 8. 2020.docNávrat späť