09. 08. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: „Nech je zvelebený Pán!“

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Vieš, že si vyvolený? Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastníctvom. Amen. Aleluja!
Tu by som mal skončiť, keby... Keby to nebolo tak, že to v podstate neprežívame. Lopotíme sa (viem, čo píšem: v piatok som kosil ovos – kosou; a možno ma čaká mlátenie cepmi...), trápime sa navonok i vnútorne, radosť je kdesi ďaleko, šťastie nás obchádza... Len kde-tu sa objaví záblesk raja, záblesk radosti, ktorá nám napĺňa dušu a vyvoláva pieseň na perách. Prečo to je takto?
Sme uprostred boja. Bojuje sa o našu dušu. Neustále. Nemysli si, že o tvoju nie. Diablovi na tvojej duši záleží. Teší sa (tak po svojom, diabolsky) z každého, z koho urobí takého zloducha ako je on. No oveľa viac záleží na tebe Bohu. Diabol pre teba nezomrel. Boh áno. A práve preto, že Boh pozná tvoju skutočnú cenu („boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka" – 1 Pt 1, 18 – 19), práve preto mu na tebe nesmierne záleží. A preto ti oznámil kopu vecí o tvojej budúcnosti, aby ťa tvoje súčasné starosti nepohltili a nerozdrvili.
Takže – si Božím vlastníctvom. Boh si ťa vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby si bol svätý a nepoškvrnený (pozri si chválospev v prvej kapitole Listu Efezanom, celý je o tom, čím nás Boh od večnosti obdaroval). Boh ťa vykúpil a zachránil – o tom je vtelenie, narodenie, život, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Chápeš? To, čo píšem, nie sú informácie ani teológia. To je tvoj život!
Izraeliti to podľa Knihy múdrosti pochopili skôr, ako boli vyslobodení z egyptského otroctva. Verili svojmu Bohu a „vopred zaspievali chválospevy otcov" (Múd 18, 9). Vedeli o tom patriarchovia vyvoleného národa – o ich viere hovorí dnešné čítanie z Listu Hebrejom (prečítaj si celú 11. kapitolu). Takúto vieru od nás očakáva Ježiš, lebo „vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo" (Lk 12, 32).
Aj od teba sa očakáva postoj chválospevu a radosti. Lebo Boh za teba bojuje víťazný boj. Samozrejme, ráta s tvojou spoluprácou, ktorá sa neprejavuje len spevom či radosťou, ale aktívnym odmietaním zla v akejkoľvek podobe a ustavičným konaním dobra. Očakáva od teba, že svoje oči budeš upierať na to, že je nad slnkom (pamätáš si čítanie z minulej nedele?). Jednoducho čaká, že budeš zbláznený do Ježiša.
V 40. žalme je krásny verš, ktorý hovorí o tom, čo robia tí, čo milujú Bohu a veria mu: :A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘" (v. 17). Nauč sa to hovoriť vždy, keď niečo potrebuješ, i vtedy, keď ťa postihne niečo ťažké. A budeš mať ďalší dôvod milovať Boha...
A čo keď príde smrť – niekoho blízkeho či tvoja vlastná? „Nech je zvelebený Pán!"

Na stiahnutie

11. 8. 2019.docNávrat späť