07. 08. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: Vyjdi von! Poď!

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Pavlove slová z Listu Rimanom, ktoré dnes počúvame v druhom čítaní, sa nám môžu zdať prehnané: „Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela" (Rim 9, 3). Vari Pavlovi skutočne tak záležalo na spáse jeho národa, že bol ochotný zrieknuť sa vlastnej?

Nuž, iste sa nikto nesmie zrieknuť vlastnej spásy. Pavol však používa hyperbolu, preháňa, aby zdôraznil, ako veľmi mu záleží na večnom živote iných ľudí. Nosí si v srdci celý národ, ktorý neprijal Mesiáša, ktorý bol odrezaný, aby na jeho miesto mohla byť naštepená „planá ratolesť" pohanov.

Koho si nosíš v srdci ty? Čo si ochotný urobiť, čoho sa zrieknuť, aby si ľuďom okolo seba priniesol radostnú zvesť o vykúpení?

Ak má dnes Cirkev u nás i v iných krajinách bohatej časti sveta problémy, tak tu je jeden z koreňov – nezáujem o spásu, o večný život ľudí, s ktorými žijeme, pracujeme, stretávame sa na ulici... Ak však tvrdíme, že sme Kristovi učeníci, tak poslaním každého učeníka pred dvetisíc rokmi i dnes je ohlasovať spásu, ak treba, tak aj slovom! Môj život sa musí diametrálne líšiť od života tých, ktorí Krista nepoznajú a nemilujú!

Všimni si dnes Eliáša – je zalezený v jaskyni a vidí všetko čierno. No keď ho Boh zavolá von, dozvie sa, že situácia je sedemtisíc krát lepšia, ako to vidí (pozri 1 Kr 19, 9 – 18). Dostáva úlohy a znovu ožíva pre Božie kráľovstvo.

Všimni si dnes Petra – na lodi bojuje s protivným vetrom a je taký naľakaný, že keď uvidí Ježiša, nespoznáva ho a spolu s ostatnými kričí: „Mátoha!" (Mt 14, 26). No keď ho Ježiš zavolá, vykročí na vodu a kráča po nej.

Eliášovi, Petrovi aj Pavlovi veľmi záležalo na tom, aby čo najviac ľudí okolo nich stretlo živého Boha, aby mu uverili. Dnes potrebuje Cirkev presne takýchto ľudí. Potrebuje teba, aby si každému okolo seba svojím životom ohlasoval, že si vykúpený, že máš večný život, že Ježiš, ba celá Najsvätejšia Trojica je v tvojom srdci doma. Ak treba, použi slová.

Mnohí si myslia, že to je vec kňazov, duchovných pastierov. Ale nijaký pastier nemôže porodiť ovečku. Len ovečka rodí ovečky. Pastier len vtedy, ak je zároveň ovečkou.

Chceš, aby tvoj život bol plodný, chceš rodiť nové ovečky? Vyjdi z jaskyne, vykroč na vodu a postav sa pred Pána, kráčaj s ním. Ostatné Boh doplní. Veď on má moc. A s ním ju máš aj ty.


Na stiahnutie

9. 8. 2020.docNávrat späť