24. 07. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 17. nedeľu v Cezročnom období: „Všetko slúži na dobré“

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Si vzácna perla. Boh zobral tvoju hriešnu ľudskú prirodzenosť, vložil ju do lastúry svojej lásky a odvtedy na ňu nabaľuje vzácnu perleť. Všetko, čo ťa v živote postretne, sa môže premeniť na ďalšiu vrstvu, na ďalšiu krásu perly, ktorou pre Boha si. Za jednej podmienky – ak miluješ Boha. Lebo apoštol Pavol píše: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré" (Rim 8, 28).
Túto vetu si vštep hlboko do mysle, do srdca, do svojho rozprávania. Pomôže ti prekonať všetko, čo budeš vnímať ako prekážku, ako sklamanie, ako bolesť, ako podraz, ako nespravodlivosť... Všetko prekonáš, ak budeš tomuto výroku veriť.
A ak ti nestačí Pavlov výrok, pozri sa na evanjelium – na podobenstvo o vzácnej perle. Bol raz jeden márnotratný syn. Tak sa zaľúbil do špinavého, dobitého, hriešneho, zotročeného človeka, že zanechal všetko, dokonca aj svoje božstvo. Išiel a „kúpil tú perlu", to ničotné zrnko piesku za cenu svojho života: „predal všetko, čo mal" (porov. Mt 13, 46). Zabalil ju do lastúry svojej lásky a odvtedy to „nič" pretvára na krásu, ktorá sa raz bude skvieť v nebeskom kráľovstve. Vieš, ako sa ten syn volá? Je to Ježiš. Vieš, ako sa volá ten človek? Teraz povedz svoje meno.
Rozumieš? Ty si tá veľmi vzácna perla! Boh dal za teba všetko, dal seba. A nielen to: prijal ťa za svoje dieťa. Teraz ťa pripravuje, aby si sa vo večnosti zúčastnil na svadobnej hostine jeho (márnotratného) Syna. Nie ako hosť, ale ako nevesta!
Prosím ťa, keď toto všetko vieš, tak ži ako vzácna perla, vedomá si svojej hodnoty. Vo všetkej pokore, lebo tvoja vzácnosť nie je z teba, ale je to dar nebeského Otca. Každý deň na seba nabaľuj novú vrstvu perlete pri všetkom, čo sa okolo teba či v tebe deje. Nič z toho nemusíš vidieť, nič z toho nemusíš vnímať, Len ver, že Boh na tebe neustále pracuje, aby si sa raz skvel v jeho kráľovstve.
Zdá sa ti to neuveriteľná vízia, príliš odvážna? Spomeň si na Šalamúna. Aj tebe – rovnako ako jemu – Boh hovorí: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti" (1 Kr 3, 5). Šalamún si prosil múdrosť. Aj ty si pros od Boha veľa – miesto v nebeskom kráľovstve, schopnosť skvieť sa pre neho, byť potešením pre jeho srdce. Prečo by si mal – obrazne – prosiť o barlu, keď Boh môže uzdraviť zlomenú nohu?

Na stiahnutie

26. 7. 2020.docNávrat späť