02. 01. 2014

KBS spustila informačnú stránku k Roku Sedembolestnej Panny Márie

KBS oficiálne spustila informačnú stránku k Roku Sedembolestnej Panny Márie. Na adrese ave.kbs.sk ...
Bratislava 1. januára (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) oficiálne spustila informačnú stránku k Roku Sedembolestnej Panny Márie. Na adrese ave.kbs.sk nájdu záujemcovia oddnes základné informácie o novom tematickom roku, ako aj jeho logo na stiahnutie. Webstránka obsahuje i kalendár aktivít, ktorý bude postupne aktualizovaný. Nechýbajú dokumenty a texty, ktoré súvisia s mariánskou tematikou. Nový rozmer elektronickej komunikácie je postavený na práci s viacerými odkazmi na iné dokumenty.
"Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014," píše na stránke za prípravnú komisiu Roka Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Základným cieľom roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. 
Stránka je postavená na prehľadom menu. V prvej časti "O roku" nájdu návštevníci základné informácie o slávení roka a dekrét o jeho vyhlásení. Vrcholom tohto roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v 9-mesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému. Ich zoznam je možné už teraz nájsť práve v prvej časti menu.
Súčasťou prípravy na vyvrcholenie Roka v Šaštíne budú i témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti sú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti. Rodiny sú pozvané k modlitbe svätého ruženca alebo iných mariánskych modlitieb.
Na stránke je aj niekoľko historických pohľadov na kult Sedembolestnej Panny Márie, ako aj v plnom znení pastiersky list, ktorý si dnes veriaci vypočuli v kostoloch. Zároveň je k dispozícii informácia o iniciátorovi Roka, ktorým je práve KBS. Jej členovia rozhodli o vyhlásení nového tematického roka na svojom 76. plenárnom zasadnutí. Nadväzuje na skončený Rok viery a Rok svätých solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda. Menu obsahuje i odkaz na dossier Tlačovej kancelárie KBS (TK KBS), ktorý prinesie všetky podstatné informácie o sláveniach.
Vďaka ďalšiemu odkazu sa záujemcovia dostanú na oficiálnu webstránku šaštínskej Národnej baziliky Na portáli nechýbajú i odkazy na rôzne dokumenty a homílie zo Šaštína. Špeciálnou časťou sú časti s názvami "Všimnime si" a "Odporúčame". V prvej tvorcovia stránky už čoskoro prinesú informácie o novom projekte, ktorý súvisí s Rokom Sedembolestnej Panny Márie a v druhej sú odkazy na mariánske hnutia a časopisy, ktoré sa venujú mariánskej tématike.
Poslednou časťou sú kontaktné informácie. 
Stránka obsahuje i farebné bannery s odkazmi na Národnú baziliku v Šaštíne, dossier TK KBS. Na stránke pribudne i banner s videom. Novú stránku vytvorili pracovníci TK KBS, ktorí ju zároveň budú počas roka spravovať. 


Návrat späť