25. 11. 2019

Zrušenie výberového konania

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zaradení

 

ruší výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov, ktoré bolo vyhlásené dňa 25. októbra 2019.

Zdôvodnenie:

Spojenie Základnej školy sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov a Materskej školy sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov, do jedného právneho subjektu Základná škola s materskou školou sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov, na ktoré bolo vyhlásené výberové konanie, nebolo zlegalizované v predpokladanom termíne.Návrat späť