24. 02. 2020

Výberové konanie KZŠ s MŠ Antona Bernoláka

Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin príjme do pracovného pomeru:


ASISTENTA UČITEĽA

 

 • pracovná pozícia na dobu určitú – počas trvania projektu (03/2020-08/2022)
 • termín nástupu: marec 2020
 • úväzok: 100%
 • kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa + doplnenie pedagogickej spôsobilosti (podľa zákona 138/2019 Z. z a Vyhlášky 138/2019 Z. z)
 • požadované doklady: doklady o dosiahnutom vzdelaní, žiadosť o zamestnanie, životopis
 • iné požiadavky: rešpektovanie výchovy a vzdelávania v duchu kresťanských hodnôt

 

ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

 • pracovná pozícia na dobu určitú- počas trvania projektu (03/2020-08/2022)
 • termín nástupu: marec 2020
 • úväzok: 100%
 • kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa v požadovanom odbore(podľa zákona 138/2019 Z. z a Vyhlášky 138/2019 Z. z.)
 • požadované doklady: doklady o dosiahnutom vzdelaní, žiadosť o zamestnanie, životopis
 • iné požiadavky: rešpektovanie výchovy a vzdelávania v duchu kresťanských hodnôt

 

Záujemcovia posielajte žiadosti na riaditeľstvo školy do 28.2.2020. Termín výberového konania Vám oznámime telefonicky alebo e-mailom.Návrat späť