18. 10. 2019

Voľné pracovné miesto: učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry 
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry (82 %-ný úväzok, t.j. 18 vyučovacích hodín) na zástup počas dlhodobej PN.

Predpokladaný nástup: január 2020

Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prax s vyučovaním a maturitnou skúškou zo SJL na strednej škole je výhodou.

Žiadosť so životopisom zasielajte do konca 15. novembra 2019 na e-mail: sekretariat@oata.sk;

telefonický kontakt: 0910 842 681.


Návrat späť