27. 08. 2019

Voľné pracovné miesto: asistent učiteľa

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na polovičný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 27. 09. 2019 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk

 

 Návrat späť