13. 03. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020,

ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v súčinnosti s usmernením ministerky školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina,

oznamuje prerušenie vyučovania v dňoch od 16. do 27. marca 2020 vrátane

v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretii, Horná 137, 022 01 Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, 022 01 Čadca
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
 • Základná škola s MŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Katolícka ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, 036 01Martin
 • Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • Cirkevná MŠ sv. Jána Pavla II., Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica
 • Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica
 • Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • Materská škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • Katolícka spojená škola, Námestie A. Škrábika 5, 015 01 Rajec
 • Cirkevná základná škola Jána Palárika, č. 705, 023 51 Raková
 • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, č. 729, 023 14 Skalité
 • Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom
 • Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina
 • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina.


V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení ako aj všetky opatrenia zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR a tiež usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Je žiadúce sledovať aktualizáciu informácií na vyššie uvedených inštitúciách.

S pozdravom

Ing. Mgr. Miriam Janegová

riaditeľka DŠÚ Žilina


Na stiahnutie

COVID-19.pdf
Karanténa-1.docNávrat späť